.tgz file ubacuje se sa FTP programom (npr. TC)
file se ubacuje u tmp folder
instalacija se pokrece preko receivera